alles-is-liefde.nl laat zien dat je Goddelijk bent een lichtwezen (ziel) zijn en dat we hier zijn voor een ervaring op te doen waardoor we weer verder kunnen groeien.
 

De werking van het zijn van een spiegel voor een ander

alles is liefde

Wat betekent het om de kracht te kunnen zijn van de werking van de spiegel?

De werking van de spiegel heeft alles te maken met de houding die wij hebben naar andere mensen.
De werking van de spiegel heeft alles te maken met de manier waarop wij omgaan met andere mensen.

De manier waarop wij omgaan met andere mensen is de spiegel die wij anderen voorhouden en waarin zij dus zichzelf zullen en kunnen herkennen in wie zij werkelijk zijn en in wat zij werkelijk zijn.

Hoe kan onze houding invloed hebben op hoe anderen zich gespiegeld zien, hoe andere mensen zich dus zien en hoe zij dus, afhankelijk van hoe zij zich zien, beïnvloed raken met hoe zij in het leven staan en hoe zij zich zullen profileren. Kortom, met hoe zij werkelijk zijn op dat moment en hoe zij zich dus zo zullen voelen.

Op welke manier kan ik omgaan met andere mensen?

Laat ik uitgaan van de uiterste houdingen.
Ik kan mensen “afbreken” met de manier waarop ik ze benader en ik kan mensen “vermeerderen” door de manier met hoe ik met ze omga.

Een klein voorbeeld kan misschien het een en ander duidelijk maken.

Onlangs kwam er een vrouw op mij af en we raakten in gesprek over iets dat opgelost moest worden. Door iets wat zij deed of wat zij zei, antwoordde ik haar dat zij “de beste was, dat zij briljant was en dat zij absoluut het verschil maakte in de oplossing van het probleem”.
Verbaasd vroeg zij: “Meen je dat?
Ja”, antwoordde ik, “dat meen ik absoluut en dat meen ik met alles wat ik je kan bieden”. En nogmaals zei ik: “Jij bent echt de allerbeste”.
De vrouw glimlachte en zei: “Dank je”.
Vervolgens verdween zij uit het vertrek, waar ook anderen aanwezig waren.

Iemand zei: “Jij bent een charmeur”.
Iemand anders zei: “Nee, jij bent een slijmerd.
Nee”, zei ik, “Ik ben noch een charmeur, noch een slijmerd, ik ben een ‘vermeerderaar’. Zij is met ‘meer’ weggegaan dan dat zij binnen kwam. Zij is weggegaan met het gevoel en het besef dat zij beter is dan het gevoel dat zij over zichzelf had, toen zij binnenkwam en als je goed keek, had je kunnen zien, dat zij lopend binnen kwam en dat zij dansend weg ging, door een kortstondige blik in de spiegel”.

Het is eng en verboden om anderen met datgene te bestempelen wat wij juist zelf willen zijn en hoe wij juist zelf zouden willen, dat anderen ons zien.

Oh jee, laat een ander vooral niet beter zijn dan dat ik ben of geef anderen vooral niet het besef en het gevoel van beter te zijn dan dat ik mij voel, gezien door de ogen van anderen. Dat is eng en dat is bedreigend.

Dat is vooral eng en bedreigend voor mijzelf.

De meeste mensen in deze maatschappij lopen niet over van zelfvertrouwen. De meeste mensen krijgen dagelijks te horen dat zij het niet goed doen, niet of nauwelijks deugen en dat zij zich zullen moeten aanpassen en moeten veranderen om iets beter te zijn dan dat zij zijn. De meeste mensen leven in het besef van “the struggle for life” en in het besef dat de wereld en het leven een jungle is waar je moet strijden om te kunnen eten en enorm moet oppassen dat je niet gegeten wordt.

Door de bedreiging die ons ego ervaart over het feit dat anderen misschien beter zijn dan wijzelf, laten wij maar wat graag anderen merken en voelen dat zij in elk geval minder zijn dan dat wij zelf zijn.
Wij zijn maar wat graag zelf briljant en de allerbeste.
Wij zijn maar wat graag diegenen, die het verschil maken, op welk vlak dan ook.

Hier zit de enorme denkfout van ons Ego.

Is het niet zo dat wij zullen oogsten wat wij zaaien of zoals de Engelsen zeggen, is het niet zo dat ‘What goes around, comes around’?

Zo is de natuurwet en dit betekent dat als wij anderen de spiegel kunnen tonen waarin zij zich als briljant, subliem, uniek en onvoorstelbaar groots kunnen zien en kunnen herkennen, anderen ons ook weer die spiegel zullen tonen en voorhouden, waarin wij ons als briljant, subliem, uniek en onvoorstelbaar groots kunnen zien en kunnen herkennen.

Door alles wat we uitzenden, door alle energieën die wij uitzenden, zullen wij, door het feit dat energie per definitie een elektromagnetische werking heeft en door deze magnetische werking, ook weer energieën van gelijke soort, van gelijksoortige frequenties, aantrekken.

Er zijn maar weinig mensen die weten wie zij werkelijk zijn en wat zij werkelijk zijn. Er zijn maar weinig mensen die weten dat zij onlosmakelijk verbonden zijn met “DE bron van Zijn”, die uitsluitend bestaat uit “het éénzijn van alles wat is”, dat zich uitsluitend manifesteert door een gevoel van “ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE”.

Als je je dus afstemt op de frequentie van LIEFDE en ieder mens zo tegemoet treedt, zul je daarmee bij ieder ander de herkenning terug geven van hun verbondenheid met “De bron van Zijn”.

De enige belemmering in de herinnering en de herkenning van onze “ Bron van Zijn ” is de werking van ons Ego bewustzijn, is de werking van onze Ego gedrevenheid.

Door de manier waarop wij ons dus opstellen tegenover anderen, door de manier waarop wij omgaan met anderen, kunnen wij dus bij anderen het vage en mistige spiegelbeeld laten veranderen in een helder beeld van herkenning van wie zij werkelijk zijn en wat zij werkelijk zijn.

Als je daarbij oprecht meent wat je zegt en oprecht de intentie hebt om een ander te ‘vermeerderen’ en terug te brengen naar wie hij of zij is en wat hij of zij is, zul jijzelf door anderen worden vermeerderd om jouw herinnering en herkenning te laten groeien.

Zo vermeerderen wij elkaar en zo vermeerderen en verhogen wij de frequentie van de energie van deze wereld. Hierdoor zal onmiskenbaar het leefklimaat op deze wereld aanzienlijk verbeteren.

  • Ik blijf dus anderen wijzen op wie ze zijn en wat ze zijn.
  • Ik blijf dus mensen vertellen hoe geweldig en briljant zij zijn.
  • Ik blijf mensen vertellen dat zij de beste, de liefste en de mooiste zijn.
  • Ik blijf mensen vertellen dat juist zij diegenen zijn die het verschil maken en dat juist hun inbreng van levensbelang is.

Als jij vindt dat dit charmeren of slijmen is, dan verschillen wij van mening. Als je niet in staat bent om de grootsheid en het briljante van een ander te zien, sta jij nog onder grote invloed van jouw Egobewustzijn dat niet zal toestaan dat een ander beter is dan dat jij bent of je zelfs alleen maar dat gevoel geeft.

De enige gedrevenheid van dit besluit van het Egobewustzijn is angst, voortkomend uit de onwetendheid van het feit dat wij allemaal met elkaar zijn verbonden en dat er slechts één, immens lichaam bestaat en dat het besef van afsplitsing alleen maar leidt tot angst, strijd, chaos en ziekte.

Toon de ander het spiegelbeeld van wie de ander werkelijk is en wat de ander werkelijk is, door de juiste snaar te bespelen, die bij ieder van ons is ingebakken. Hierdoor zal het spiegelbeeld weer ‘Heel mooi’ worden.
Laat voor ieder ander het vage beeld en de mist in de spiegel oplossen en het beeld steeds duidelijker worden.
Hiermee doe je het meest briljante wat je kunt doen: Iemand teruggeven aan Zichzelf.
Hierdoor zul jij door anderen op een gelijksoortige manier behandeld worden en hierdoor zullen wij allemaal het leefklimaat van deze wereld onvoorstelbaar optrekken en verbeteren.

 

Bron: wonderbaarlijkereis.webruimtehosting.com

None found.