De universele Wetten

Ten grondslag aan alle verschillende spirituele stromingen en wijsheidstradities ligt het
inzicht dat het universum een prachtige achterliggende ordening kent. Terwijl alles in het
universum voortdurend beweegt, verandert en werkt volgens een beperkt aantal
universele wetmatigheden, hebben wij mensen de keuze om overeenkomstig deze
wetmatigheden te handelen, of er juist tegenin te gaan. Door deze unieke mogelijkheid,
hebben wij als mensen de gelegenheid om ervaringen op te doen. Die ervaringen kunnen
we gebruiken om te leren en op basis daarvan is het mogelijk om ons bewustzijn te
ontwikkelen.

Deze keuze is echter lastig te maken, wanneer we de universele principes niet kennen.
Het herontdekken van de werking van deze principes lijkt daarom van belang in deze tijd
van grote onbalans en wereldwijde veranderingen. Steeds meer mensen hebben
behoefte aan een duidelijk en gefundeerd inzicht in deze universele wetten, zodat ze de
mogelijkheid hebben om dit inzicht bewust toe te passen in hun leven en bij hun
activiteiten. Als iets in lijn is met de universele wetten gaat het makkelijker, kost het
minder moeite, komt het meer overeen met wie we in essentie zijn en is het meer in
harmonie met het grotere geheel.

Helaas bestaat er over de universele wetten veel verwarring, omdat ze vaak niet echt
begrepen worden en vervolgens onjuist worden geformuleerd. Mijn website is een poging
om boven al die verwarring uit te stijgen en ook om de universele wetten  uit de sfeer van
mystificatie en (bij)geloof te halen. Ik heb mij daarom enorm ingespannen om de juiste
bronnen, woorden en formulering te kiezen. Ik heb lang geaarzeld om ook een poging te
doen om de universele wetten heel beknopt te beschrijven. Het beknopt samenvatten
van de wetten lijkt misschien simpel, maar is in de praktijk best moeilijk. Het
vraagt namelijk het werkelijk in de essentie doorgronden van die wetmatigheden en ook
ik ben wat dat betreft nog steeds aan het leren. Dat gezegd te hebben is hieronder nu
toch een poging om naar mijn beste vermogen deze met elkaar samenhangende
universele wetmatigheden heel kort samen te vatten.

De Universele Wetten  beschrijven de fundamentele beginselen die het functioneren van de aarde regeren. De Wetten vertellen ons dat mensen mee creeëren met de liefde, door middel van hun denken. Ze vertellen dat energie, trilling, Licht en beweging het heelal vormen. Ze vertellen dat patronen van overeenkomst of samenhang deel uitmaken van onze fysieke en spirituele werelden en dat er een gevolg of effect kleeft aan alles wat we doen. Deze beginselen helpen ons begrijpen hoe en waarom dingen gebeuren.

 

 

Bron : Boek; de hele olifant